Burmistrz Miasta Koła ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Cegielnianej.
Malowniczo położona działka o powierzchni 2,1712 ha oddalona ok. 1,8 km od centralnej części miasta, urzędów, banków i innych obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W pobliżu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zakłady usługowe oraz przebiega obwodnica miasta Koła. W drodze ulicy Cegielnianej znajduje się gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia teletechniczna, energetyczna. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Koła przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz częściowo pod teren zabudowy usługowej – usługi oświaty. Daje zatem szerokie możliwości zagospodarowania jej pod lokalne potrzeby.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 800 000,00 zł (zw. z VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Kole (ul. Mickiewicza 12) w pok. nr 8.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 108) ul. Mickiewicza 12 w godz. 730 do 1530, tel. (63) 26 27 516, 26 27 530.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com