Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Miejskiej Koło. Jego celem jest zachęcenie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, stworzenie „mody” na ukwiecenie i zazielenienie przydomowych ogrodów oraz aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie dbałości o środowisko naturalne i współodpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie.
Warunkiem udziału jest zgłoszenie właściciela ogrodu do konkursu na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 – Punkt Obsługi Mieszkańca lub na stronie www.kolo.pl w zakładce „Najładniejszy ogród przydomowy 2021”.
Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail um@kolo.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło w terminie do 30 czerwca.
Laureaci konkursu otrzymają bony o wartości:
 za zajęcie I miejsca o wartości 1 500,00 zł,
 za zajęcie II miejsca o wartości 1 000,00 zł,
 za zajecie III miejsca o wartości 500,00 zł.
Bony będą mogły być przeznaczone na zakup (w określonych placówkach handlowych):
 sprzętu lub narzędzi do prac ogrodniczych,
 ogrodowych urządzeń wypoczynkowych,
 dekoracyjnego wyposażenia ogrodu,
 sadzonek roślin.
W konkursie przewidziane są również wyróżnienia w postaci drobnego sprzętu ogrodniczego.
Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Koła. Organizatorem i fundatorem nagród jest Gmina Miejska Koło. Zachęcamy do szerokiego udziału w przedsięwzięciu.
Regulamin wraz z załącznikami znajdziecie Państwo tutaj: https://www.kolo.pl/…/burmistrz-miasta-koa-ogasza…
źródło:UM w Kole