Burmistrz Krzysztof Witkowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kole złożyli odchodzącej na emeryturę Pani Grażynie Trocińskiej – wieloletniej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 – serdeczne podziękowania. – W Pani pracy zawsze ceniliśmy profesjonalizm w wypełnianiu powierzonych obowiązków i kreatywność przy urzeczywistnianiu przedsięwzięć służących kultywowaniu chlubnej przeszłości szkoły oraz przekazywaniu młodemu pokoleniu pozytywnych wzorców. Zapamiętamy Panią Dyrektor jako osobę, której działania dały społeczności szkolnej efektywny rozwój, Dzieciom i Młodzieży wiele radości towarzyszącej procesowi zdobywania wiedzy oraz odkrywania pasji i talentów, nam zaszczyt, a miastu dobrą sławę – powiedział włodarz w imieniu swoim i zastępcy.
Pani Grażyna Trocińska była przedsiębiorczą, pełną kreatywnych pomysłów „szefową” SP nr 3, potrafiła znaleźć rozwiązania często trudnych szkolnych spraw, zrealizować założone cele, zaplanować nowe zadania i znaleźć sposoby/środki na ich urzeczywistnienie. Nadzorowała przygotowanie Jubileuszu 100-lecia szkoły, który był pięknym wydarzeniem. Za zaangażowaną, wykonywaną z sercem pracę należą się Pani Dyrektor wyrazy najwyższego uznania!
W galerii (archiwum UM) zdjęcia z licznych inicjatyw i aktywności kolskiej „trójki”.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com