Budżet na 2024 rok uchwalony!
Podczas wczorajszej LXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2024. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu. Bez przyjętego budżetu praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie gminy miejskiej łącznie z jej jednostkami organizacyjnymi.
Plan dochodów na rok 2024 wynosi 125.363.255,60 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 114.118.612,60 zł, natomiast dochody majątkowe 11.244.643,00 zł.
Plan wydatków wynosi 134.463.255,60 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 110.803.202,60 zł, a wydatki majątkowe 23.660.053,00 zł.
Uchwała otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła. Przyjęcie budżetu poprzedziło uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła. WPF została przyjęta 12 głosami (5 radnych nie oddało głosu), a budżet na rok 2024 został przyjęty 14 głosami (4 radnych nie oddało głosu).
W planie wydatków majątkowych znalazły się zadania: budowa ulicy Reymonta, Zakładowej, kontynuacja budowy ulicy Krokusowej, Struga i przebudowy ulicy Energetycznej, budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5, parkingu przy Miejskim Domu Kultury oraz przy dworcu PKP, rewitalizacja Parku 600-lecia, modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie MOSiR, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2. Udzielona zostanie dotacja z miejskiego budżetu na zadania: budowa północnej obwodnicy Koła, poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja, poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski, przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do Toruńskiej, przebudowa drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej (dokumentacja).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com