Przypominamy gdzie należy wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki ochronne. Niestety wielu mieszkańców nie wie do jakiego kosza wrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzenienia się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Od początku kwietnia rękawiczki  są obowiązkowe podczas zakupów, dlatego służby sanitarne apelują  by pamiętać, że po użyciu powinny znaleźć się w koszu.

Aby wszelkie obostrzenia dotyczące środków ochronnych podczas zakupów miały jakikolwiek sens, musimy do nich podchodzić „z głową”. Nie śmiecić gdzie popadnie i nie wrzucać zużytych rękawiczek do koszy, w których nie ma już miejsca. Możemy też nosić ze sobą plastikowe (i jednorazowe!) torebki, w których umieścimy zużyte rękawiczki, jeśli nie znajdziemy w pobliżu sklepu miejsca, żeby je wyrzucić.  Ochronne rękawiczki porozrzucane przy sklepach, czy marketach to widok mało estetyczny, ale przede wszystkim niebezpieczny. Takie odpady stwarzają bowiem realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem.

Powyższe wytyczne związane są z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych zawarto w opublikowanych  Wytycznych Ministra Klimatu oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń korona wirusem SARS-Co V-2  i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę  COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com