AKTY POWOŁANIA DLA KOMENDANTA ORAZ JEGO ZASTĘPCY

W poniedziałek, 11 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz I Zastępcy. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka w obecności zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników policji wręczył rozkazy personalne mł. insp. Jackowi Brzęckiemu oraz podinsp. Przemysławowi Czarneckiemu, którzy dotychczas pełnili obowiązki na wymienionych stanowiskach.
Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu nadinsp. Piotrowi Mące przez dowódcę uroczystości, odczytano rozkaz personalny, podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, o powołaniu z dniem 11 lipca 2022 roku, na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacka Brzęckiego. Komendant Jacek Brzęcki przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek o objęciu stanowiska.
Następnie akt powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole otrzymał podinsp. Przemysław Czarnecki.
W dalszej części uroczystości mł. insp. Jacek Brzęcki podziękował za okazane mu zaufanie i powołanie go na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole. Podkreślił, że swoje obowiązki będzie wykonywał sumiennie i z poświęceniem oraz dołoży wszelkich starań aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kolskiego. Komendant przekazał wyrazy wdzięczności przybyłym gościom za bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym kolskiej jednostki za wzorowe i rzetelne wykonywanie obowiązków.
Serdeczne życzenia i gratulacje na ręce Komendanta oraz jego Zastępcy złożyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Kole oraz policjantki, policjanci i pracownicy cywilni komendy a także obecny na uroczystości nadinsp. w stanie spoczynku Jarosław Rzymkowski, który w latach 2006-2011 piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole.
tekst: KPP Koło
foto: KPP Koło / Powiat Kolski
źródło:KPP w Kole