Brak szacunku do mienia publicznego, niszczenie tablic, przystanków, ławek staję się nieodłącznym elementem życia w każdym mieście. Do aktu wandalizmu doszło w naszym mieście prawdopodobnie w dniu wczorajszym.Nieznani sprawcy dokonali zniszczenia koszy na śmieci w Parku 600 – lecia.

autor:Kolskiefcakty.pl

foto:Tomasz Strzeliński

źródło:Kolskiefakty.pl