W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu dla Rozwoju i Pokoju nawiązując tym samym do pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w 1896 roku.
Od tego czasu jest to święto wszystkich organizacji sportowych, sportowców oraz trenerów na całym świecie.
Ustanowienie tego święta było znaczącym krokiem w uznaniu transformacyjnej mocy sportu i jego wielkiego potencjału w zakresie pozytywnych zmian społecznych. Ze względu na swój ogromny zasięg, niezrównaną popularność i fundament pozytywnych wartości przyczynia się do realizacji niezmiernie ważnych celów zrównoważonego rozwoju.
Dziś zatem zwraca się uwagę na rolę, jaką odgrywa w społeczeństwie oraz podkreśla jego siłę we wspieraniu dialogu, zrozumienia, integracji społecznej i pokoju.
6 kwietnia celebrujemy codzienną pracę organizacji sportowych, sportowców oraz trenerów, którzy odgrywają fundamentalną rolę w przekazywaniu wartości edukacyjnych sportu ludziom w każdym wieku na całym świecie.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com