W dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Ratuszu odbędzie się LXXVII Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła.
11. Protokół z LXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła.
12. Zamknięcie obrad LXXVII Sesji Rady Miejskiej Koła.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com