W dniu 24 września br. odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XXIX sesji.
Starosta Kolski Robert Kropidłowski podczas przedstawiania informacji międzysesyjnej z prac Zarządu Powiatu Kolskiego powiadomił, że Powiat Kolski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 3.686.214,00 zł! Zarząd zdecydował o przeznaczeniu tych środków na zadania: „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”.
Obecna na sesji Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska przedstawiła informację na temat bieżącej działalności kolskiego szpitala oraz stan realizacji zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.
Radni podjęli uchwały w zakresie zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020- 2027.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment