W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „Cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
W 101-rocznicę Bitwy Warszawskiej hołd bohaterom oddadzą delegacje z miasta Koła dn. 13 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w miejscach pamięci naszych przodków związanych z wydarzeniami 1920 roku:

W podziemiach ratusza, przy tablicy pamięci Michała Beksiaka (1901 – 1942), Burmistrza Miasta Koła w latach 1934 – 1939, który w okresie wojny polsko – bolszewickiej był żołnierzem Armii Ochotniczej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera.

Na cmentarzu parafialnym, przy mogiłach:

Władysława Klimaszewskiego (1856 – 1929), w latach 1919 – 1926 Burmistrza Miasta Koła, który w czasie wojny polsko – bolszewickiej  był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w Kole.

Czesława Freudenreicha (1873 – 1939), właściciela fabryki fajansu w Kole, będącego podczas wojny polsko – bolszewickiej komendantem Straży Obywatelskiej w Kole, która miała za zadanie ochronę ładu i bezpieczeństwa na zapleczu frontu.

Zapraszam do udziału w lokalnych obchodach patriotycznych.

Burmistrz Miasta Koła

/-/ Krzysztof Witkowski

źródło:Krzysztof Witkowski/UM w Kole