Wczoraj Wojewoda Wielkopolski poinformował Burmistrza Miasta Koła dra Krzysztofa Witkowskiego, iż decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 1.377.372 zł z przeznaczeniem na rozbudowę żłobka w Kole – w ramach rządowego programu MALUCH+.

Dokładnie o taką kwotę wnioskowała Gmina Miejska Koło. Stanowi ona 80% kosztów związanych z remontem i dostosowaniem całego budynku przy ul. Powstańców Wlkp. do potrzeb żłobka. W obiekcie przybyłoby 50 miejsc dla naszych najmłodszych mieszkańców.
O wprowadzeniu powyższej kwoty do budżetu zdecydują radni miejscy na najbliższej sesji, planowanej na środę 24 lutego br.

źródło:UM w Kole