RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT
Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór wniosków do bezpłatnej kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Miasta Koła oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2022 roku, przy współfinansowaniu przez „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Koła w 2022 r., istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zabiegu kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców miasta Koła oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Burmistrza Miasta Koła o dofinansowanie wykonania zabiegu. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.
Z dofinansowania w ciągu roku może skorzystać właściciel zwierzęcia maksymalnie na kastrację dwóch psów i kastrację dwóch kotów. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków. Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt s.c. przy ul. Bogumiła 65 w Kole. Ostateczna decyzja do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.
Akcja potrwa do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kole w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 114, lub pod numerem telefonu (063) 26 27 550.
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com