Wywiad z Burmistrzem Miasta Koła, Krzysztofem Witkowskim na temat projektu budżetu miasta Koła na 2024 rok.

Wydatki kształtują się na poziomie ponad 132.387.875,60 złotych z czego 16,4% to wydatki inwestycyjne, które zamykają się kwotą prawie 21.730.053,00 złotych.
Co istotne, wszystkie wydatki inwestycyjne na inwestycje prowadzone przez miasto Koło oprócz inwestycji z Budżetu Obywatelskiego wsparte są dotacjami zewnętrznymi. Dla przykładu: rewitalizacja Parku 600-lecia całkowity koszt 13.000.000,00 złotych wsparty dofinansowaniem w wysokości 9.900.000,00 złotych, budowa parkingów przy Przedszkolu Miejskim nr 5 oraz przy MDK koszt każdego to 500.000,00 złotych z czego, aż 475.000,00 złotych to dotacje, itd.
Ponadto, w wydatkach inwestycyjnych znajduje się pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na realizację inwestycji służących miastu: m. in. 5.215.000,00 złotych na budowę północnej obwodnicy miasta, czy 601.149,00 złotych na przebudowę ul. Broniewskiego.