Pozytywną opinię zdobył wniosek Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego o dotację w wysokości 80 tys. zł na sprzęt do zdalnego nauczania. Wnioski samorządów oceniało Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tuż po świętach komputery trafią do kolskich szkół podstawowych.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla tych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zdalnych lekcjach, nie realizują podstawy programowej.  Zatem projekt ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Od 1 kwietnia trwał nabór wniosków o 100 proc. dofinansowania na zakup sprzętu, który będzie użyczany na czas zdalnej edukacji. W zależności od liczby uczniów samorządy mogły ubiegać się o 35 tys. zł, 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł, 80 tys. zł lub 100 tys. zł. Koło znalazło się w grupie miast, którym przysługiwało 80 tys. zł.

Kolski włodarz wykorzystał szansę i wnioskował o 80 tys. zł na sprzęt dla kolskich szkół. Kwota ta została nam przyznana. W najbliższych dniach zostanie podpisana (elektronicznie) umowa na przyjęcie dotacji. Tuż po świętych zostanie przygotowane zapytanie ofertowe. Prawdopodobnie pieniędzy wystarczy na ok. 40 komputerów z oprogramowaniem. Otrzymają je dyrektorzy kolskich szkół podstawowych, którzy zdecydują, kto na czas kwarantanny otrzyma sprzęt do zdalnej nauki. Po zakończeniu kwarantanny, komputery wrócą do szkół i wzbogacą bazę dydaktyczną każdej z placówek.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com