Filip Bąk z WARiE finalistą Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego 
Jeden z dziesięciu finalistów, wyłoniony spośród młodych, zdolnych pasjonatów nauk ścisłych, humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości, oraz twórców nowych technologii z całej Polski.
W ramach tworzenia nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska i medycyny rehabilitacyjnej nasz finalista opracował:
– autonomiczną sondę do poboru próbek cząstek zawieszonych w stratosferze, której celem jest potwierdzenie modeli komputerowych migracji mikroplastików i innych szkodliwych substancji w atmosferze (złożony wniosek patentowy nr.P.435833),
– urządzenie pozwalające pobrać wiele identycznych objętościowo próbek (cieczy, osadów i aerozoli bezpośrednio lub na filtry) w jednej jednostce czasu. Może być wykorzystane przez wiele zespołów naukowych, w rozmaitych dziedzinach. Pierwsze testy odbędą się w Uniejowie a kolejne w Stanach Zjednoczonych. W ramach stażu doktorantki Ewy Borowskiej w NASA Ames Research Center, wykorzystana zostanie możliwość poboru próbek aerozoli w różnych frakcjach co ma wspomóc analizę mikroorganizmów w uformowanych aerozolach nad terenami wulkanicznymi.(wniosek patentowy w trakcie),
– zestaw podłoża o zmiennej twardości do sali rehabilitacji ruchowej. Tworzy podłoże, które pasywnie jest miękkie jak materac a twarde i stabilne tylko pod stopami pacjenta w specjalnym obuwiu. Powoduje tym samym że obszar wokół pacjenta jest w stanie zamortyzować jego upadek, a ćwiczenia mogą być prowadzone w ten sam sposób jak na standardowym parkiecie sali. (wstępnie zaakceptowane zgłoszenie patentowe nr. P.436749).
źródlo:WARiE Politechniki Poznańskiej