Zwolnienie z opłacania składek – konieczne deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba, że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Przypominamy, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat zwolnienia z opłacania składek.

źródło:ZUS w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com