Z dniem 1 Stycznia 2022 roku nastąpią zmiany w radach nadzorczych kolskich spółek miejskich w związku z upływem kadencji. Zmiany dotyczą: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W skład nowych rad nadzorczych wchodzą: 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Jerzy Danielewicz 

Barbara Graczyk Malińska 

Krystian Krawczyk 

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Henryk Woldański

Witold Nowak

Łukasz Linke

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Aleksandra Rytelewska 

Małgorzata Stasiak 

Mateusz Podsadny 

O komentarz dotyczący zmian w radach nadzorczych kolskich spółek poprosiliśmy Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego.

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym, kierując się opinią radcy prawnego dokonałem odwołania i powołania nowych rad nadzorczych. Postanowiłem, iż pięć z dwunastu osób nie powołam na nową kadencję. Pragnę nadmienić, że dotychczasowym członkom Rad Nadzorczych spółek Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2021 r. upłynęła trzyletnia kadencja, na jaką zostali powołani (za wyjątkiem jednego członka Rady Nadzorczej MZWIK Sp. z o.o., któremu kadencja upłynęłaby w dniu 09 stycznia 2022 r.). W związku z powyższym podjęto decyzję o ujednoliceniu kadencji wszystkich członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych tj. podjęciu uchwał o odwołaniu wszystkich członków Rad Nadzorczych z dniem 31 grudnia 2021 r. z uwagi na upływ kadencji, co doprowadziło również do wygaśnięcia ich mandatów oraz podjęciu uchwał o powołaniu nowych członków z dniem 01 stycznia 2022 r., tak aby kadencja wszystkich Rad Nadzorczych zaczynała i kończyła się w tym samym czasie. Wobec powyższego powołanie Rad Nadzorczych z dniem 01 stycznia 2022 r., będzie skutkowało tym, że kadencja wszystkich członków będzie trwała do 31 grudnia 2024 r., jednakże mandat wygaśnie na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie za 2024 r., czyli w terminie do 30 czerwca 2025 r. powiedział Krzysztof Witkowski.

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl