Ostatnia sesja w mieście przyniosła wiele istotnych zmian w budżecie. Pojawiły się nowe zadania inwestycyjne.
Na łączna kwotę 754.000,00 zł Gmina Miejska Koło udzieliła pomocy finansowej samorządowi powiatowemu na realizację wielu zadań, m.in. na przebudowę ulicy Poległych w Kole. Wsparcie miasta tej inwestycji wynosi 100.000,00 zł i stanowi połowę kosztów zadania. Ulica Poległych znajduje się w sąsiedztwie rozbudowanej ul. Nagórnej, a jej stan techniczny wymaga przeprowadzenia przebudowy nawierzchni i chodników na odcinku 303 mb.
Gmina Miejska Koło udziela pomocy finansowej w wysokości ogółem 350.000,00 zł dla Powiatu Kolskiego na 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Starosta kolski zwrócił się do miasta oraz gminy Koło o wspólne opłacenie kosztów pracy ekspertów oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt niezbędnych prac wynosi ponad 1 mln zł. i będzie podzielony na trzy samorządy: powiatowy, miejski i gminny.
W planie wydatków majątkowych pojawiło się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp.6 na żłobek – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł.
Zakończenie zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” zostało przesunięte na rok 2021.
W budżecie 200 tys. zł przeznaczone zostało na remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Wojciechowskiego.

źródło:UM w Kole

Leave a comment