Zmiana stawek za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Koła.
Na wczorajszej Sesji w mieście kolscy radni zatwierdzili zmianę stawek za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Koła. Zmiana dotyczy zwiększenia opłat dodatkowych oraz abonamentów ogólnodostępnych. Dotychczasowe kwoty funkcjonowały od 2012 roku, podczas gdy wzrosły ceny związane z utrzymaniem parkomatów, a niektóre urządzenia trzeba wymienić na nowe.
Ze względu na poprawę funkcjonowania SPP wprowadza się zmianę związaną ze zwiększeniem abonamentów ogólnodostępnych: miesięczny z kwoty 50 zł na kwotę 100 zł, półroczny z kwoty 300 zł na kwotę 600 zł, roczny z kwoty 600 zł na 1200 zł.
Wzrasta również wysokość opłat dodatkowych, czyli „konsekwencji” za niedokonanie opłaty za parkowanie na obszarze objętym strefą. Kolski włodarz zaproponował wysokość opłat dodatkowych (za nieuiszczenie opłat za parkowanie) na następującym poziomie: w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie – 50 zł (dotychczas obowiązywało 20 zł); w przypadku parkowania z abonamentem miesięcznym dla mieszkańca ulicy objętej SPP poza wyznaczoną ulicą, na której obowiązuje – 50 zł; w przypadku niedokonania powyższych opłat w określonym terminie – 100 zł (dotychczas było 50 zł). Jednak na wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego niektóre stawki zostały podwojone: niedokonanie opłaty „kosztować” będzie 100 zł, a niedokonanie opłat dodatkowych w terminie do 14 dni od dnia wystawienia wezwania: 200 zł – i takie stawki zostały zapisane w podjętej dziś uchwale.
Nie zmieniają się stawki abonamentów dla mieszkańców SPP.