Świętowaliśmy Złote i Diamentowe Gody!
50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowały trzy pary małżeńskie. Jubilaci uroczyście, w kolskim ratuszu, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Złote Gody w opinii kolskiego włodarza są szczególnej wagi wydarzeniem, a Jubilatom należą się słowa uznania i szacunek za dotrzymanie przed laty złożonej przysięgi.
Radość z okazji świętowania 50. rocznicy ślubu (oraz jeszcze znamienitszych, nawet 60.) była udziałem Państwa: Wiesławy i Bogumiła Zawadzkich (Złote Gody), Marianny i Zdzisława Kozajdów (Diamentowe Gody), Wiesławy i Tadeusza Łopatów (Złote Gody), którzy przed półwieczem powiedzieli sobie „tak” i słowa dotrzymali.
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wręczył dostojnym Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, legitymacje, kwiaty oraz listy okolicznościowe i z serca gratulował wytrwałości i poszanowania najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
źródło:UM w Kole