Z rąk Burmistrza Miasta Koła dr Krzysztofa Witkowskiego Państwo Bronisława i
Tadeusz Czerniejewscy otrzymali medale nadane przez prezydenta RP. Powód był
szczególny – Państwo Czerniejewscy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto
półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie Złotymi Godami. Dzisiejsi
jubilaci ślub wzięli dokładnie 51 lat temu. Dziś usłyszeli szczere
gratulacje, odebrali medale, legitymacje i. bukiet kwiatów. W podziękowaniu
za małżeńską wytrwałość i pielęgnowanie najwyższej wartości, jaką jest
rodzina.    

źródło:UM w Kole

Leave a comment