Złote Gody w kolskim ratuszu
50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowali państwo Józefa i Zbigniew Mikurenda, Eugenia i Romuald Migdalscy, Jadwiga i Ryszard Karbowi, Jolanta i Henryk Kalinowscy.
Jubilaci uroczyście, w sali sesyjnej kolskiego ratusza, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Otrzymali także legitymacje, kwiaty i szczere gratulacje z okazji tak pięknej rocznicy. Włodarz z serca powinszował Jubilatom wytrwałości i poszanowania najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
źródło:UM w Kole