Żłobek Miejski w Kole oddany oficjalnie do użytku.
W dniu 1 czerwca br. nastąpiło wydarzenie, na które czekała cała społeczność Żłobka Miejskiego w Kole. Nowy, zmodernizowany obiekt został uroczyście i oficjalnie oddany do użytku. Wszystkich zgromadzonych przed budynkiem kolskiego żłobka powitała Dyrektor placówki Halina Zborowska. Po przemówieniu Pani Dyrektor, głos zabrał Burmistrz Miasta Koła, dr Krzysztof Witkowski, podkreślając, że to zadanie było dla niego priorytetem, bowiem obejmując urząd burmistrza, pierwszym problemem jaki zgłaszali rodzice był brak miejsc w żłobku. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pracownikom Urzędu, którzy zaangażowani się w prowadzenie inwestycji, ale także radnym Rady Miejskiej, którzy wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta jako wkładu własnego.
W wydarzeniu udział wzięło wielu przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych, w tym: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoba, Posłowie na Sejm Leszek Galemba i Tomasz Nowak, Dyrektor Biura Poselskiego Zbigniewa Hoffmana, Joanna Lachowicz, Wicewojewoda Wlkp. Aneta Niestrawska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert Popkowski, Wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Czesław Kruczek, Radni Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Artur Szafrański, Adrian Król reprezentujący Posła na Sejm Tadeusza Tomaszewskiego, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, właściciel głównego wykonawcy Ram-Bud Rafał Oliwecki oraz inspektor nadzoru Janusz Perkowski, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kole m.in. Pani Sekretarz Monika Ciesielska, Naczelnik Hanna Zywert i Bogusław Gaj, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, lokalni sponsorzy, rodzice wraz z pociechami i pracownicy żłobka.
Po przemówieniach, podziękowaniach i symbolicznym przecięciu wstęgi Dyrektor Halina Zborowska oprowadziła gości po salach, prezentując bogate wyposażenie placówki i piękne kolorowe sale. Żłobek po pracach adaptacyjnych oferuje 103 miejsca i jest w stanie zapewnić opiekę nad małym dzieckiem wszystkim zainteresowanym kolskim rodzinom. W dalszym ciągu trwa rekrutacja.
Warto przypomnieć, że zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem: 1.377.372 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021 oraz 1 769.700,00 zł z WRPO na lata 2014-2020 do projektu „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło”. Wartość robót budowlanych wyniosła 3.954.245,98 zł brutto.

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/kolskiefakty/photos/pcb.549404833350217/549383760018991/

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com