W 2019 roku Zarząd Spółki mając na uwadze:

  • wzrost cen paliw i energii – jednego z głównych składników kosztów,
  • zmniejszenie ilości energetycznych surowców naturalnych,
  • zmiany klimatyczne,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • zmieniające się wymagania prawne związane z ochroną środowiska

oraz chcąc efektywnie zarządzać energią, postanowił rozszerzyć funkcjonujący system zarządzania o wymagania nomy ISO 50001:2018 – Zarządzanie Energią. Przez cały 2019 rok trwały w Spółce prace polegające na dostosowaniu oraz wdrożeniu procedur wg normy ISO 50001. Przeprowadzono szkolenia oraz szereg konsultacji ze specjalistami w zakresie funkcjonowania w Spółce procedur związanych z tym zagadnieniem. Ponadto przeprowadzono szereg niezbędnych działań mających na celu spełnienie założeń normy, m.in. wprowadzono politykę, określono aspekty energetyczne, określono wymagania prawne, ustalono priorytety oraz zdefiniowano  cele.

https://www.mzeckolo.pl/iso/

Zarząd i pracownicy są świadomi szkodliwości emisji CO2 do atmosfery w związku z powyższym prowadzone są na szeroką skalę czynności zmierzające do minimalizowania negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne. Za pomocą wdrożonych procedur można lepiej i wydajniej zarządzać paliwami oraz energią. Reżim procedur wymusza kontrolowanie procesu produkcji ciepła na każdym jego etapie dzięki czemu staje się on bardziej efektywny, a co za tym idzie mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem  wg  ISO 9001 i 14001 został wdrożony w MZEC Sp. z o. o. już w 2005 roku. Pierwszy audit certyfikujący przeprowadzony został w 2006 roku. Każdego roku odbywa się  audit nadzoru, a co 3 lata przeprowadzane są audity recertyfikujace.

W lutym 2020 auditorzy TUV SUD Polska przeprowadzili  audit certyfikacyjny na zgodność z normą ISO 50001:2018. Spółce przyznano certyfikat Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018 w związku z tym system procedur wg normy ISO 50001 jest  trzecim certyfikowanym systemem funkcjonującym w Spółce obok ISO 9001 i ISO 14001.

Jest to niewątpliwe osiągniecie świadczące o wysokiej kulturze technicznej oraz organizacji pracy zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i jego wpływu na otoczenie. Dzięki temu osiągnięciu wzrasta wiarygodność MZEC jako partnera, który na wielu płaszczyznach przywiązuje wagę do prowadzonej działalności tak aby wypełniać najwyższe standardy dotyczące zarówno jakości świadczonych usług, ochrony środowiska naturalnego oraz efektywności energetycznej – mówi prezes Przemysław Stasiak.

źródło:MZEC w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com