W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz wzmożonym w tym czasie ruchem zorganizowanych przewozów dzieci i młodzieży z inicjatywy Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uruchomiono tzw. „sieć punktów kontroli autobusów”. W miejscach tych przed podróżą można dokonać sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia autokaru oraz sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy.

źródło:KPP w Kole