Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W Kole nowe stawki opłat od 1 marca 2021 r. wynoszą :

• 21,00 zł – miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

• 42,00 zł – miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

źródło:UM w Kole