Zarząd Powiatu Kolskiego z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Rada Powiatu Kolskiego była jednomyślna podczas głosowania. 2020 rok to dla powiatu kolskiego rok rekordowy pod względem finansowym.
Budżet Powiatu Kolskiego za 2020 rok:
Dochody: 116 497 625,73 zł
Wydatki: 110 238 243,84 zł
Wydatki majątkowe: 22 062 776,88 zł
żródło:Starostwo Powiatowe w Kole