Zapraszamy na znakowanie rowerów!
19 maja 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kole w godz. 16:00-21:00 odbędzie się znakowanie rowerów w ramach usługi WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower.
W ramach projektu Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji powstała usługa WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Usługa daje możliwość dodatkowego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą poprzez naniesienie indywidualnego numeru pojazdu na jego ramę.
E-usługa umożliwia rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa, pozwala mieszkańcom na swobodny dostęp do danych roweru oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginionych.
Kto może przystąpić do usługi WIBEROO?
– osoba posiadająca: komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej i telefon komórkowy
– osoba, która zapozna się z regulaminem usługi dostępnym na stronie: https://wiberoo.pl/regulamin i zaakceptuje jego postanowienia,
– osoba posiadająca przy sobie dowód osobisty i dokument potwierdzający własność roweru (dowód zakupu, kartę gwarancyjną)
– osoba, która udzieli zgody m.in. na wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie metodą grawera indywidualnego numeru na ramę roweru, co może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia gwarancji bądź rękojmi przez producenta lub sprzedawcę.
Na czym polega znakowanie roweru w usłudze WIBEROO?
– policjanci oznakują rower przy pomocy ręcznej znakowarki mikroudarowej, poprzez trwałe naniesienie metodą grawera, indywidualnego numeru na ramę roweru.
Ta metoda stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia gwarancji bądź rękojmi przez producenta lub sprzedawcę. Grawerunek nanoszony jest na ramę roweru.
– po zarejestrowaniu przez policjanta roweru w usłudze WIBEROO, właściciel jednośladu otrzyma na swój numer telefonu informację o rejestracji. Właściciel w ciągu 14 dni ma obowiązek zalogowania się na stronie www.wiberoo.pl by uaktywnić swoje konto. Loginem do konta jest podany podczas rejestracji numer telefonu użytkownika lub adres email, na który podczas logowania otrzymają Państwo hasło.
Po zarejestrowaniu roweru w usłudze, na podany przez właściciela adres email zostanie przesłany certyfikat oznakowania roweru.
– w przypadku zbycia roweru lub jego kradzieży, właściciel zobowiązany jest na swoim koncie znajdującym się na platformie wiberoo.pl, zamieścić stosowną informację .
– udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny
W jaki sposób przystąpić do usługi WIBEROO?
Najbliższe znakowanie rowerów odbędzie się w czwartek , tj. 19.05.2022 roku w godz. 15:00 – 21:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kole przy ul. Sienkiewicza 14.
– w celu oznakowania roweru niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Umówić można się dzwoniąc w dni robocze w okresie od 9 do 17 maja br. w godz. 7:30 – 15:30 pod numery telefonu 519 064 845 i 47 77 44 209. Policjant wówczas wyznaczy godzinę, na którą należy stawić się wraz z dokumentem tożsamości.
Informujemy, że podczas znakowana rowerów należących do małoletnich konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
foto:kolskiefakty.pl
źródło:KPP w Kole