Chcielibyśmy podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością!
Uczestnicy WTZ PSONI Koło w Kole będą mogli dojeżdżać na zajęcia terapeutyczne całkowicie nowym, świetnie dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością busem.
Zakup ten był możliwy dzięki wsparciu i dobrej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz Starostwem Powiatowym w Kole.
Realizacja projektu nastąpiła poprzez dofinansowanie kosztów zakupów związanych z likwidacją barier transportowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pt: ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
źródło:WTZ PSONI KOŁO