Zakończyła się realizacja części III etapu prac konserwatorsko-budowlanych przy kolskim zamku.
Zakończyła się realizacja części III etapu prac konserwatorsko-budowlanych przy kolskim zamku polegających na zabezpieczeniu zachodniej ściany warowni – część zewnętrzna.
Zabezpieczenie i konserwacja muru zachodniego ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego z obu stron, czyli zarówno od strony dziedzińca jak i części zewnętrznej, przebiega w ramach III etapu prac przy zabytku. Roboty powoli dobiegają końca. Dziś miał miejsce odbiór konserwatorski prac dotyczący zewnętrznej części muru zachodniego z udziałem Grzegorza Budnika, Kierownika konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Przypomnijmy, że zadanie realizuje firma ART -SERVICE Łukasz Lewalski z siedzibą w Zbicznie. Prace dotyczące zewnętrznej części muru zachodniego dofinansował kwotą 60 tysięcy złotych Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wciąż trwa konserwacja muru od strony dziedzińca dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 110 tysięcy złotych z programu „Ochrona Zabytków”. Środki własne na cały III etap prac wyniosły 399.788,91 zł brutto.
Kilkuetapowa konserwacja ruin zamku ma służyć przyszłej rewitalizacji i przystosowaniu zabytku do zwiedzania.
źródło:UM w Kole