Od dzisiaj (tj. 18 września 2020 r) zaczyna obowiązywać Uchwała, podjęta przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza dr. Krzysztofa Witkowskiego, zakazująca przebywania na placu targowym po zakończeniu funkcjonowania targowiska.
Dokument, zatwierdzony w sierpniu, wchodzi w życie dokładnie dziś, po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ze względu na zachowanie ładu i porządku przy Placu Gabriela Narutowicza w godzinach wieczornych i nocnych, zakazuje się przebywania na placu targowym między godz. 17.00 a 6.00. Wywołanie uchwały związane były ze skargami mieszkańców tego rejonu na zakłócanie porządku i ciszy nocnej. Nowe prawo miejscowe egzekwować będzie policja i straż miejska.
źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com