Na wczorajszej sesji radni miejscy uchwałą wprowadzili zmiany w regulaminie targowiska przy ul. Narutowicza w Kole.
Targowisko czynne jest codziennie w godz. 6.00 – 17.00. W myśl nowych zapisów, zarządca może skrócić czas funkcjonowania targowiska w uzasadnionych przypadkach – a do takich zaliczyć można np. zorganizowanie na tym terenie imprezy kulturalno-rekreacyjnej.
Zasadnicza zmiana regulaminu dotyczy jednak wprowadzenia zakazu przebywania osób na targowisku miejskim poza godzinami jego funkcjonowania. Mieszkańcy zgłaszali burmistrzowi problem z zakłócaniem porządku i ciszy nocnej na terenie placu targowego. Dlatego nowe zasady ułatwią funkcjonariuszom Policji i strażnikom miejskim utrzymanie porządku.
Uchwała zmieniająca prawo miejscowe wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:UM w Kole

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com