Za nami XXIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Imprezie towarzyszył – VII Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Zawody zaliczane są do Współzawodnictwa Sportowego Powiatów pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Imprezę przeprowadzono 5 lutego 2022r. na sali sportowej OKSiR i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkołą Podstawową Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego i Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie, Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz byli samorządowcy z terenu 20 gmin i 10 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 110 uczestników. W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: poznańskiego, konińskiego, kępińskiego, kościańskiego, kolskiego, ostrzeszowskiego, wrzesińskiego, śremskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego. Zawody rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Narodowego oraz oficjalnego otwarcia imprezy przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego. Przed rozpoczęciem zawodów poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady WZ LZS wraz z zastępcą Mirosławem Durczyńskim wręczyli medale 75-lecia LZS Marianowi Gadzińskiemu, Piotrowi Jóźwikowi i Zbyszkowi Linkiewiczowi. Honorową odznakę za zasługi w rozwoju WZ LZS otrzymał Marek Sikorski z gminy Dolsk. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów
1 miejsce: Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec
2 miejsce: Adam Kopis – Wójt Gminy Łęka Opatowska
3 miejsce: Hubert Gruszczyński – Burmistrz Gminy Miłosław
Statuetki im. Jerzego Przygody – uczestnika i zwycięzcy zawodów w Witkowie Wójta Gminy Kobyla Góra ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie wręczyła córka pani Wioletta Przygoda.
KATEGORIA: radnych
1 miejsce: Jarosław Sobański – radny powiatu kolskiego
2 miejsce: Łukasz Olbrych – radny gminy Łęka Opatowska
3 miejsce: Mieczysław Skotnik – radny gminy Łęka Opatowska
KATEGORIA wspólna dla pań:
1 miejsce: Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel
2 miejsce: Urszula Furmaniak – radna gminy Golina
3 miejsce: Danuta Winiarska – radna powiatu gnieźnieńskiego
KATEGORIA: byłych samorządowców
1 miejsce: Leszek Dobrzykowski – Niechanowo
2 miejsce: Mirosław Sawicki – Stare Miasto
3 miejsce: Marek Sikorski – Dolsk Opatowska
1 miejsce: Katarzyna Mądrowska – miasto Gniezno
2 miejsce: Wioletta Przygoda – Gmina Kobyla Góra
W klasyfikacji generalnej gmin w strefie pucharowej uplasowały się:
I miejsce – Gmina Golina
II miejsce – Gmina Witkowo
III miejsce – Gmina Kórnik
IV miejsce – Łęka Opatowska
V miejsce – Gmina Śmigiel
VI miejsce – Gmina Niechanowo
W klasyfikacji końcowej powiatów najlepsze okazały się :
I miejsce – powiat koniński
II miejsce – powiat gnieźnieński
III miejsce – powiat poznański
IV miejsce – powiat kępiński
V miejsce – powiat kościański
VI miejsce – powiat kolski
Przeprowadzono także kilka dodatkowych konkurencji rekreacyjnych nie zaliczanych jednak do klasyfikacji końcowej gmin i powiatów w których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale.Statuetkę im. Henryka Muchy dla „super seniora” Wojciech Grodzki – radny gminy Golina a statuetkę „najmłodszego uczestnika” wręczono Kamilowi Rezler – radnemu gminy Grodziec.Rozegrano także dodatkowe mecze o miano „najlepszego zawodnika turnieju”o statuetkę im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowaną przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jarosław Sobański radny powiatu kolskiego. Statuetkę Burmistrza Witkowa dla „najlepszej zawodniczki” otrzymała Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel.Przeprowadzonym rozgrywkach tenisowym towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które również na stałe wpisały się w organizację tej imprezy.W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZSw Poznaniu, Krystyna Kubicka Sztul – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Mądrowski – etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Danuta Winiarska, Telesfor Gościniak – radni powiatu gnieźnieńskiego, Marian Gadziński – Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Bogusław Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego, Piotr Chrzanowski – dyrektor biura posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.Zawody od strony logistycznej zabezpieczała grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Anna Stanowska, Arleta Bekas, Krzysztof Wojciechowski, Joanna Adamczewska, Wiesława Papieska i Franciszek Kosicki.Organizację XXIII Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała również około dwudziestoosobowa grupa uczniów – wolontariuszy podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy. Organizowane 23 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych.
.
źródło:Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski