XX LAT KLUBU LOK „Kolska Starówka” w KOLE
28 maja 2022 roku Powiatowy Klub Młodzieżowy Ligi Obrony Kraju „Kolska Starówka” w Kole obchodził swoje XX Lecie. Z tej to okazji w klubowej świetlicy zorganizowane zostało przez Radę Klubu uroczyste spotkanie z udziałem władz wojewódzkich LOK w Poznaniu, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Kole radnych Rady Miejskiej Koła, szefów kolskich firm a także członków LOK „Kolska Starówka”. Kierownik Klubu Ryszard Borysiewicz powitał m.in., przybyłych na uroczystość: V-ce prezesa ZW LOK a zarazem i dyrektora BWZW w Poznaniu płk. (r) Bogdana Mrowca, st. specjalistę ds. sportów obronnych LOK w Poznaniu Dariusza Korczyńskiego, v-ce starostę Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego, burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego, radne Rady Miejskiej Koła Teresę Brzoską i Ewę Lewicką, szefów kolskich firm: Roberta Gajdę – MZWiK, Przemysława Stasiaka -MZEC, v-ce prezesa PRDM Andrzeja Białeckiego, Marcina Lewandowskiego dyr. WOOD – MIZER, Tomasza Nuszkiewicza – dyr. MTC oraz prezesa ZP LOK w Kole kpt. Ireneusza Wojtysiaka. Po odśpiewaniu hymnu LOK szef Wojewódzkiej LOK w Poznaniu płk Bogdan Mrowiec wspólnie z kpt Ireneuszem Wojtysiakiem uhonorowali medalami LOK: „Za Wybitne Zasługi dla LOK” Małgorzatę Stężewską i Andrzeja Kowalskiego, złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” Teresę Brzoską i Tomasza Nuszkiewicza, brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK” Alicję Szymczyk, Przemysława Stasiaka i Józefa Chęcińskiego. Ponadto w imieniu posła Tadeusza Tomaszewskiego burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski podarował Agacie Bartosik z Klubu LOK „Kolska Starówka” wydanie sejmowe „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Kierownik Klubu wręczył szefom kolskich firm stosowne podziękowania za wspieranie działalności Klubu w jego minionym 20 Leciu. A ci z kolei przekazali Klubowi LOK „Kolska Starówka” życzenia dalszego jego rozwoju i owocnej współpracy z korzyścią dla najmłodszych mieszkańców naszej małej Kolskiej Ojczyzny. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.
Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” w Kole powstał 28 maja 2002 roku z inspiracji osób widzących potrzebę zorganizowania świetlicy dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kola a w szczególności w jego wyspowej części – Kolskiej Starówce , wtedy dzielnicy z najwyższym wskaźnikiem przestępczości spowodowanej w minionym okresie zubożeniem jej mieszkańców. To tutaj przed laty Kolska Policja odnotowywała najwięcej zdarzeń patologicznych głównie wśród dzieci i młodzieży. Narkotyki, pobicia, kradzieże, alkohol itp. dla tych młodych mieszkańców tzw, Kolskiej Wyspy były codziennością oraz oznaką ich wątpliwej dorosłości a także okazania niezależności od środowiska kolskiego. Słynne na kolskich murach niemal w całym mieście Kole były wtedy napisy naniesione sprayem WYSPA GÓRĄ. Dawniej Kolska Wyspa często wzbudzała postrach wśród wielu mieszkańców Koła. Wtedy to dwadzieścia lat temu Ryszard Borysiewicz wraz z kilkoma mieszkańcami Koła postanowił zająć się tą zbuntowaną młodzieżą często jeszcze dziećmi i skupić ją przy klubie zorganizowanym dla ich korzyści.
Byłem wtedy radnym Rady Miejskiej w Kole na Kolskiej Starówce gdzie są moje korzenie a także i kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Kole. Powołując 28 maja 2002 roku przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kole, Starostwa Powiatowego w Kole jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Klub LOK „Kolska Starówka” uznaliśmy, że będzie on niezbędny w zajęciu się dziećmi i młodzieżą z środowiska kolskiego – wyspowej części Miasta Koła. Udało się wtedy 20 lat temu namówić do współpracy Małgorzatę Stężewską, później Andrzeja Kowalskiego a także i wiele innych osób, z którymi wspólnie krok po kroku uparcie realizowaliśmy swoje zamierzenia. Muszę wspomnieć, że dzięki przychylności władz wojewódzkich LOK w Poznaniu na świetlicę adoptowaliśmy pomieszczenia w Ośrodku LOK w Kole przy ul. Pułaskiego 8, gdzie obecnie się znajdujemy. Kadrę Klubu stanowili i nadal stanowią znani społecznicy z naszego miasta. Należy wspomnieć o wspaniałych ludziach oddanych Klubowi w przeciągu jego dwudziestolecia jak chociażby m.in.: Urszula Pękacz, Agata Bartosik, Teresa Brzoska, Alicja Szymczyk, Katarzyna Grzelak, Irena Tyburek, Alina Szatkowska,, czy chociażby jak Bogumił Błaszczyk, Andrzej Białecki, Tomasz Nuszkiewicz, Jarosław Grochociński, Janusz Kupczak i nadal wiernych klubowi od samego jego początku Małgorzata Stężewska oraz Andrzej Kowalski. Lista tych wspaniałych osób jest bardzo długa. Dzięki tym osobom wzrosło zainteresowanie klubem również wśród dzieci, młodzieży niemal z całego miasta Koła a także i z wielu miejscowości poza Kołem. Z dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych w roku 2016 podpisaliśmy porozumienie o współpracy w organizacji zajęć ,imprez, wypoczynku dla dzieci na bazie Klubu LOK „Koska Starówka” – Kontynuuje opowieść o Klubie jego kierownik Ryszard Borysiewicz.
Przez te minione lata przez Klub przewinęło się ponad 1300 młodych mieszkańców naszego miasta (liczba udokumentowana w kronikach). Uczestników 20 obozów wypoczynkowych podczas wakacji letnich nad morzem w Dźwirzynie a także i w Borach Tucholskich. Uczestników wycieczek turystyczno-krajoznawczych a także i edukacyjnych niemal po całym kraju m.in. jak chociażby w 600 Rocznicę Bitwy pod Grunwaldem wybraliśmy się na Pola Grunwaldzkie, pod Płowce w miejsce bitwy króla Władysława Łokietka z Krzyżakami czy też w 1050 Rocznicę Chrztu Polski na prasłowiańską Lednicę a także i do źródeł Rzeki Warty, czy uczestnictwo naszej młodzieży w Międzynarodowym Turnieju w Tenisa Stołowego w Zujunach na Litwie
a także i w organizowanych przez Klub letnich półkoloniach. Klub położył spory nacisk na upowszechnianie wśród młodzieży sportów obronnych a także i wiedzy o historii często tragicznej naszej ojczyzny. Zwrócił szczególną uwagę na kultywowanie tradycji wojskowych oręża polskiego, krzewienie postaw patriotycznych oraz poszanowanie symboli narodowych. Muszę również wspomnieć i o „Wakacjach pod chmurami „ w Areoklubie Konińskim gdzie klubowa młodzież odbyła loty samolotami ANTEK oraz WILGA a także i o wyprawie do Sejmu, Senatu i zwiedzeniu Belwederu w Warszawie. Za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży Klub LOK „Kolska Starówka” uhonorowany został medalem LOK „Za Zasługi” , wyróżnieniem OPTIMUS HOMINUM” , „Przyjaciel Dziecka” statuetka „Mistrz Powiatu Kolskiego”. Warto wspomnieć o honorowych członkach Klubu jak m.in. Zygmunt Hajzer Anna Dymna, Michał Listkiewicz czy Zbigniew Boniek. Klub funkcjonował i mógł realizować swoje programy przez minione lata dzięki pomocy i przychylności wielu kolskim instytucjom, firmom Urzędowi Miejskiemu w Kole i Starostwu Kolskiemu a także i wsparciu osób prywatnych. Dzisiaj jest niebywała okazja ażeby im wszystkim podziękować: WSZYSTKIM WAM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
I tak na zakończenie tej skróconej informacji o Klubie LOK „Kolska Starówka” wspomnę o naszej klubowej fladze Ligi Obrony Kraju z naszym klubowym logo. Z niebywałą dumą podkreślam flagą tą promowaliśmy nasze stowarzyszenie niemal w całej Europie od Święcian i Wilna na Litwie poprzez jeszcze Ukraiński Krym aż po Grecję, Włochy i Albanię. Flaga ta załopotała na Wieży Eiffla w Paryżu, obecną była w Brukseli w Parlamencie Europejskim czy pod Bramą Brandenburską w Berlinie i w wielu, wielu innych europejskich krajach. Załopotała również na jednym z najwyższych szczytów na Krymie Aj-Petri na wysokości 1234 m n.p.m. jak i głęboko pod ziemią na 750 m w Kopalni Soli „Kłodawa”. Oddała hołd poległym w 1943 roku żołnierzom polskim na cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Towarzyszyła klubowym grupom podczas ich wypraw wakacyjnych na kołobrzeski poligon wojskowy jak i podczas uroczystości związanych z rocznicami wydarzeń historycznych czy w miejscach dotyczących naszej martyrologii. Dzisiaj nie ma wśród nas nieżyjących już gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, ppłk Stefana Muszyńskiego, czy st. chorążego sztab. Marka Stebacha wielkich dosłownie przyjaciół naszego Klubu. Cześć ich pamięci. A byli za swojego życia bardzo nam przychylni, pozostaną więc w naszej pamięci na zawsze podobnie jak i nasz zamarły rok temu prezes ZP LOK w Kole Andrzej Kowalewski. To jedynie fragmenty naszej działalności – zakończył swoją opowieść o Klubie jego kierownik.
Tekst i zdjęcia – Ryszard Borysiewicz