Koło od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, zatem jako miasto kazimierzowskie stało się miejscem organizacji XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Coroczne spotkania pozwalają na poznanie i promocję miast członkowskich, toteż kolski włodarz Krzysztof Witkowski, wykorzystując obecność zacnego gremium, przedstawił informacje o Kole w kontekście historii i rozwoju lokalnego oraz budowy Ciepłowni Geotermalnej, skupiając główną uwagę na tym, co gości interesowało najbardziej, czyli ochronie ruin kolskiego zamku. Obecnych zaciekawiły etapy prac konserwatorskich, plany budowy galerii widokowej oraz związane z wykorzystaniem w przyszłości terenów wokół obiektu na cele turystyczne i rekreacyjne.
Z rąk prezesa Stowarzyszenia Eugeniusza Gołembiewskiego kolski burmistrz otrzymał Medal Króla Kazimierza Wielkiego, będący wyrazem najwyższego uznania za dbałość o historyczne dziedzictwo i wszechstronny rozwój miasta.- Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dorobku i pracy wszystkich Mieszkańców Koła – zapewnił uhonorowany.
Podczas zebrania przyjęte zostały sprawozdania, w tym z rocznej działalności merytorycznej stowarzyszenia, a zarząd otrzymał absolutorium. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono planom wydawniczym, m.in. materiałom, jakie znajdą się w kolejnych „Zapiskach Kazimierzowskich”. Minutą ciszy uczczono ŚP. Grzegorza Mokrzyckiego, który przyczynił się do przynależności Koła do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu i aktywnie uczestniczył w jego działalności – reprezentując Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła i nasz gród.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com