Informuję, że XLIV Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się 29 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028
e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028,
2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2022 rok
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła oraz pozostałych stałych komisji rady
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały budżetowej miasta Koła na 2022 rok
e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2022 rok.
6. Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej Koła.
7. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej Koła.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com