XII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU KOLSKIEGO W GRZEGORZEWIE

Dnia 11 września 2022 r. w Grzegorzewie odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kolskiego. Organizatorami zawodów byli: starosta kolski i jednocześni prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Robert Kropidłowski, komendant powiatowy PSP w Kole st. bryg. Krzysztof Żurawik oraz wójt gminy Grzegorzew Pani Bożena Dominiak. Wśród zaproszonych gości byli: poseł na sejm RP Pan Leszek Galemba, członek Zarządu Głównego i jednocześnie sekretarz Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Pan Piotr Opas, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole – wiceprezesi: druh Tomasz Ludwicki, druh Tomasz Barański i druh Marek Kowalewski, wicestarosta kolski Pan Sylwester Chęciński, członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kole mł. bryg. Arkadiusz Wypiór, komendant policji w Kole młodszy inspektor Jacek Brzęcki, I zastępca komendanta policji w Kole – podinspektor Przemysław Czarnecki, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie reprezentowany przez por. Roberta Mass, prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Pan Grzegorz Fiałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole – Pani Ewa Lewicka, burmistrzowie i wójtowie powiatu kolskiego. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
Sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami;
Ćwiczenia bojowe.
W zawodach wzięło udział 17 drużyn, w tym trzy kobiece.
Klasyfikacja generalna zawodów drużyn z grupy A przedstawia się następująco:
1 miejsce drużyna OSP Ruszków Pierwszy z wynikiem łącznym 95,52 pkt.
2 miejsce drużyna OSP Straszków z wynikiem łącznym 99,45 pkt.
3 miejsce drużyna OSP Rośle z wynikiem łącznym 102,05 pkt.
4 miejsce drużyna OSP Drzewce z wynikiem łącznym 102,92 pkt.
5 miejsce drużyna OSP Karszew z wynikiem łącznym 103,07 pkt.
6 miejsce drużyna OSP Dobrów z wynikiem łącznym 104,16 pkt.
7 miejsce drużyna OSP Borysławice z wynikiem łącznym 107,56 pkt.
8 miejsce drużyna OSP Elizanów z wynikiem łącznym 108,69 pkt.
9 miejsce drużyna OSP Łuczywno z wynikiem łącznym 110,26 pkt.
10 miejsce drużyna OSP Leszcze z wynikiem łącznym 128,30 pkt
11 miejsce drużyna OSP Ochle z wynikiem łącznym 140,50 pkt.
12 miejsce drużyna OSP Długie z wynikiem łącznym 149,19 pkt.
Dwie jednostki tj. OSP Grzegorzew i OSP Głębokie zostały zdyskwalifikowane.
Klasyfikacja generalna zawodów drużyn z grupy C przedstawia się następująco:
1 miejsce drużyna OSP Dobrów z wynikiem łącznym 112,54 pkt.
2 miejsce drużyna OSP Ruszków Pierwszy z wynikiem łącznym 132,76 pkt.
3 miejsce drużyna OSP Bylice z wynikiem łącznym 145,10 pkt.
Podczas zawodów stanowiska promocyjne wystawiło Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Żołnierze zachęcali do wstępowania do służby wojskowej w myśl hasła „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz jednostka OSP Koło nad Wartą, która promowała używanie w gospodarstwa domowych podręcznej gaśnicy gastronomicznej do gaszenia m. in. pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Wszystkim jednostkom OSP biorącym udział w zawodach gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

opracowanie:ogn. Katarzyna Wojciechowska

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl