Informacja dotyczy: Miejskiego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”, skierowanego do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z miasta Koła, w ramach obchodów 45-lecia ciepłownictwa na terenie Koła.

Konkurs odbywał się pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Koła.

Organizatorami Konkursu byli: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, Urząd Miejski w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.

Tematem Konkursu była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”.  Zadaniem Konkursu – zinterpretowanie i zobrazowanie tytułowego hasła.

Celami Konkursu były:

 • edukacja ekologiczna uczniów z terenu Koła,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,
 • wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”,
 • uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności minimalizowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskiej emisji, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania,
 • wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję zanieczyszczeń,
 • popularyzowanie wiedzy o MZEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole,
 • rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.

Konkurs prowadzony był na terenie Koła.

Konkurs skierowany był do: dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas: I-III, IV-VI, VII-VIII uczęszczających do kolskich szkół podstawowych.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie przez uczestników pracy plastycznej.

Praca musiała dotyczyć ściśle tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki: technika – dowolna, na papierze -A3, praca – płaska.

Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika Konkursu z materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu.

Pracy nie należało oprawiać.

Praca na odwrocie powinna zawierać: a) nagłówek: Praca na konkurs pn. „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”, b) imię i nazwisko autora, c) nazwa i adres szkoły, klasa.

Praca mogła mieć tylko jednego autora.

Każdy uczestnik mógł zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Do Konkursu powinna być zgłoszona praca własna, która wcześniej nie była nigdzie publikowana oraz nie była zgłoszona w innym konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnionymi: kartą zgłoszeniową, oświadczeniem, klauzulą informacyjną, dotyczącymi zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego dzieci.

Na konkurs wpłynęły 64 prace (w kategorii: dzieci w wieku przedszkolnym – 15 prac,  uczniowie klas    1-3  szkół podstawowych – 22 prac, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – 20 prac, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych  – 7 prac ) z: Przedszkoli Miejskich: nr 1 w Kole [koordynatorka  konkursu  (nauczycielka) – Sylwia Czyżniak], nr 3 w Kole [koordynatorki  konkursu  (nauczycielki): Daria Chmielewska, Aleksandra Marciniak, Marzena Pączkowska], nr 5 w Kole [koordynatorki konkursu  (nauczycielki):  Katarzyna Tomczyk, Beata Rybicka, Renata Zamelska];  Szkół Podstawowych: nr 1 w Kole [koordynatorki  konkursu  (nauczycielki): Weronika Antkiewicz-Kowalska, Olga Goszczyk, Mariola Krygier, Elżbieta Olejniczak), nr 2 w Kole [koordynatorzy  konkursu  (nauczyciele)  – Agnieszka Lubczyńska,  Waldemar Pietrzak),   nr 3 w Kole [koordynatorki  konkursu  (nauczycielki): Anna Cicha, Daria Jarmuszkiewicz, Władysława Świerszczyńska,  Renata Wabnic-Osowska, Maria Wituła),  nr 5 w Kole [koordynatorka konkursu  (nauczycielka) – Marzena Maciejewska].

Kapituła Konkursu powołana przez  Organizatorów Konkursu  w składzie:

 • Przewodniczący: Andrzej Kasprzak (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu)
 • Członkowie:
 • Monika Ciesielska (Sekretarz Miasta Koła)
 • Przemysław Stasiak (Prezes Zarządu MZEC w Kole)
 • Aleksandra Kowalska (Dyrektor PiMBP w Kole)

oceniła prace konkursowe biorąc pod  uwagę:

 • zgodność z tematyką Konkursu (od 0 do 10 punktów),
 • stopień trudności wykonania oraz jego estetykę (od 0 do 10 punktów),
 • pomysłowość (od 0 do 10 punktów).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 13 maja 2021 r. Kapituła Konkursu wybrała 12 najlepszych prac ( po 3 w każdej kategorii):

dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce: Pola Wiśniewska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

II miejsce: Miłosz Melon

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

III miejsce: Julia Niewiadomska

Przedszkole Miejskie nr 5  w Kole

uczniowie klas: I-III kolskich szkół podstawowych:

I miejsce: Iga Potasińska, klasa 2 b

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

II miejsce: Lena Kowalska, klasa 3 b

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole

III miejsce: Julia Szafrańska, klasa 3 b

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole

uczniowie klas IV-VI kolskich szkół podstawowych: 

I miejsce: Marcel Lewicki, klasa 4 a

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

II miejsce: Zofia Włodarczyk, klasa 5

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole

III miejsce: Jan Szymczak, klasa 4 d

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

uczniowie klas VII-VIII kolskich szkół podstawowych:

I miejsce: Bartosz Błaszkiewicz, klasa 7 c

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

II miejsce: Martyna Andrzejewska, klasa 7 c

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

III miejsce: Aleksandra Chojecka, klasa 8 d

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole

Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami – voucherami – o wartości: I miejsce – 500 PLN, II miejsce – 300 PLN, III miejsce -200 PLN oraz pamiątkowymi dyplomami (voucher do zrealizowania w jednym z trzech wybranych przez Organizatorów punktów handlowych).

Nagrody  – Laureatom Konkursu – zostaną wręczone 1 czerwca 2021 r. w Sali Sesyjnej Ratusza, ul. Stary Rynek 1.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

źródło:PiMBP w Kole