Informacja dotyczy: konkursu plastycznego „Moda na oszczędzanie”, zorganizowanego przez SKO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole,  PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Celami konkursu były:  zachęcanie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania budżetem i zasobami naturalnymi Ziemi; promowanie idei systematycznego oszczędzania; rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

Tematem i zadaniem:  zaprojektowanie t-shirtu, który  zachęcałby do systematycznego oszczędzania i jednocześnie promował jego ideę.

Uczestnikami: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych; uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych; uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Warsztatem:  prace przestrzenne,  dowolne – technika i format.

Na konkurs napłynęło 107 prac z: Przedszkoli Miejskich:  nr 3 w Kole (opiekun – Aneta Bartłomiejczak, Daria Chmielewska, Magdalena Dopierała, Aleksandra Marciniak, Marzena Pączkowska, Ilona Szczesiak), nr 5 w Kole (o – Renata Zamelska), nr 6 w Kole (o – Kamila Andrzejewska, Agnieszka Płachecka);  Szkół Podstawowych w: Czaszynie (o – Maria Błażowska), Dąbroszynie (o – Renata Kacprzak), Długiem (o – Dominika Chmielewska), Dąbiu (o – S. Królasik), nr 2 w Kole (o – Agnieszka Lubczyńska, Monika Strugarek), nr 3  w Kole (o – Joanna Migus-Matusiak, Sylwia Rakowska, Ilona Szczecińska, Renata Wabnic-Osowska),   nr 4 w Kole (o – Marta Lubińska),  nr 6 w Legnicy (o – Jadwiga Józefów), nr 4 w Kościerzynie (o- Marta Lubińska, Hanna Zdrojewska-Myszk),  Mętowie (o – Agata Rekiel), Publicznej w Michałowie (o – Elżbieta Chojnacka),  nr 2 Szprotawie (o – Monika Twardziak-Kocik), Społecznej w Szprotawie (o – Andżelika Zarzeczna),  Świerżach, Trzęśniewie (o – Zofia Rogowska); Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Słupcy (o – Ilona Schoen); Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (o- Hanna Krysiak, Agnieszka Frątczak, Ewelina Kuśmirek),  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku (o – Elwira Bukowiecka), Zespół Szklono- Przedszkolnego w Orzyszu (o – Alicja Daszkiewicz, Sylwia Wrzosek).

Jury powołane przez Organizatora ( Elżbieta Budzińska – dyrektor SOSW w Kole, Monika Ledzion – nauczyciel SOSW w Kole, Agnieszka Sójecka – opiekun SKO w SOSW w Kole ) konkursu wyłoniło laureatów – w kategoriach:

  • dzieci w wieku przedszkolnym

I miejsce: Anna Zawadzka, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole

II miejsce: Adam Nowicki, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole; Michał Nuszkiewicz, Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole

III miejsce: Nadia Kołodziejek, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole; Julia Borkowska, Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole

  • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce: Filip Dzwonkowski, Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy

II miejsce: Milena Zbroja, Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy; Angelika Walczyńska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie

III miejsce: Antonina Felczyńska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole; Anna Lubińska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie

wyróżnienie: Pola Sirkowska, Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie; Grzegorz Pietrusiewicz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy;  Julia Żurawska, Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy

  • uczniowie 4-8 szkół podstawowych

I miejsce: Bartłomiej Szypulski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

II miejsce: Kacper Pilarczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu; Hubert Wingert, Szkoła Podstawowa w Świerżach

III miejsce: Adrian Słowieński, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole; Nikola Piżak, Szkoła Podstawowa w Długiem

wyróżnienie: Martyna Inglot, Szkoła Podstawowa w Czaszynie; Alan Łęga, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu; Lena Nurkowska, Szkoła Podstawowa w Długiem

  • uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

I miejsce: Julia Stusek, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

II miejsce: Jolanta Michalak, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

III miejsce: Natalia Błaszczyk, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

 

Nagrody  – Laureatom konkursu  – zostaną przesłane na adresy placówek zgłaszających prace.

Organizatorzy dziękują dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom za ukierunkowanie i pomoc młodym artystom.

źródło:PiMBP w Kole

Leave a comment