Każda rocznica lokacji miasta służy propagowaniu wiedzy o naszej przeszłości. Nadchodząca 662. (której dokonał król Kazimierz Wielki w dniu 18 lipca 1362 roku) pozwoliła lepiej poznać historię fundatora kolskiego klasztoru. Mieszkańcy zostali dziś zaproszeni do ratusza na wykład dr hab. Bożeny Czwojdrak prof. Uniwersytetu Śląskiego „O Janie Hinczy z Rogowa, co bernardynów do Koła sprowadził”, wygłoszony na okoliczność zbliżającej się rocznicy.
Prelegentka przybyła do Koła na zaproszenie kolskiego włodarza. Omówiła fascynujące zagadnienia dotyczące dziejów dawnych grodu nad Wartą. Hincza był znaczącą i majętną postacią życia publicznego w Polsce trzeciej ćwierci XV wieku. Dokonywał rozlicznych fundacji, przede wszystkim kościelnych. W Kole jego postać trwale upamiętnia ufundowany przezeń w 1466 roku klasztor i kościół bernardynów. Postać ta kryje w sobie wiele zagadek. Historyków wciąż oczarowuje jego nie do końca znana historia romantycznej miłości do królowej Zofii Holszańskiej.
Uczestnicy wykładu byli zachwyceni porcją wiedzy, jaką w barwny sposób przekazała pani profesor i wnikliwą znajomością tematu, który pozwolił jej odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Profesor Bożena Czwojdrak jest znaną mediewistką. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz badaniami nad dworami monarchów w Polsce późnego średniowiecza. Jest także konsultantką historyczną „Korony królów”.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com