W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski przyjął ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło piętnastu nauczycieli kontraktowych ze szkół i przedszkoli, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego stwierdzono, iż wszyscy nauczyciele, którzy złożyli wnioski spełnili wymagania określone przepisami prawa i w dniach 10-12 sierpnia 2022 r. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta Koła i Zastępca Burmistrza Lech Brzeziński uroczyście wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przyjęli ślubowanie według roty określonej w art. 15 Karty Nauczyciela.
źródło:UM w Kole