Kolejna dobra wiadomość w sprawie kolskiej geotermii
W dniu 19 stycznia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski wydał kolskiemu MZEC Sp. z o.o. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu geotermalnego na terenach PKP.
Tereny kolei to tereny zamknięte dlatego na ten odcinek rurociągu potrzebna była decyzja celu publicznego.
źródło:Krzysztof Witkowski