07 lipca 2021 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole, Kolscy strażacy przeprowadzili dla dzieci warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego. Przy pomocy mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego strażacy zaprezentowali zagrożenia pożarowe i inne niebezpieczne zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym, a także omówili sposoby zapobiegania zagrożeniom. Przypomnieli również  numery telefonów alarmowych, zasady zgłaszania pod numer alarmowy oraz jak zachować się podczas pożaru.  Informowali również o korzyściach, jakie niesie za sobą zamontowanie  i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz przypomnieli o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczeniu przewodów kominowych oraz sprawdzeniu instalacji wentylacyjnych. Strażacy zapoznali również dzieci z kampanią społeczną „Zamknij Zanim Zaśniesz”. Zachęcali  uczestników spotkania do zamykania drzwi do sypialni. Zamknięcie drzwi pozwala o co najmniej kilkanaście minut wydłużyć czas, w którym w momencie pożaru  utrzymają się warunki do przeżycia. Jest to też bezcenny czas dla strażaków na ratowanie życia ludzkiego.

Na koniec spotkania kolscy strażacy zapoznali dzieci z pracą strażaka, zaprezentowali i omówili sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu wozu bojowego.

 

źródło:KP PSP w Kole