Tak może wyglądać zrewitalizowany Park 600-lecia, jeśli otrzymamy dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”, w wysokości 9.090.000,00 złotych.

źródło:Krzysztof Witkowski