Wirtualna strzelnica w Powiecie Kolskim
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Powiat Kolski uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 4/2023/CWCR. Konkurs rozstrzygnięty został 22 czerwca br. Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 253.000,00 zł.
Oferta Powiatu Kolskiego dotyczyła utworzenia wirtualnej strzelnicy w budynku parterowym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Pomieszczenie zostanie zaadaptowane do wymogów wirtualnej strzelnicy.
Cele konkursu:
a. rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
b. zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;
c. podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;
d. aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.
Dzięki realizacji ww. zamierzenia zwiększy się dostęp do szkoleń strzeleckich w szczególności dla klas mundurowych oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego zarówno wśród młodzieży jaki i ogółu społeczności.
Projektowana strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Nie podlega ona obrotowi koncesyjnemu i przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia. Działa
w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone
w urządzenia laserowe klasy I emitujące niewidzialną wiązkę światła wg normy PN-EN 60825-1:2014.
Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 253.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Kwotę 53.000,00 zł zabezpieczono w budżecie Powiatu Kolskiego.
fot. Strzyżów Portal
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com