Weź udział w losowaniu i zdobądź bon edukacyjny na studia w WSHiU w Poznaniu 

 Warunkiem otrzymania BONU EDUKACYJNEGO jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Kole zgłoszenia na udział w losowaniu wg załączonego wzoru – Zał. Nr 1 do Regulaminu, do pobrania na stronie int. Starostwa Powiatowego w Kole:

 http://starostwokolskie.pl/…/we-udzia-w-losowaniu-i-zdobd-b…

 O udział w losowaniu BONU EDUKACYJNEGO mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
❗️uzyskały świadectwo dojrzałości,
❗️są absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski,
❗️zamieszkują teren powiatu kolskiego,
❗️uzyskały średnią ocen 3,5 na świadectwie dojrzałości.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wydział Oświaty Kultury i Promocji, do 18 sierpnia 2020 roku. do godz. 15.30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23.

Bony otrzyma dwóch uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski, zamieszkujących na terenie powiatu kolskiego. Przyszłych studentów wyłoni powołana w tym celu komisja na podstawie opracowanych kryteriów.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w losowaniu w dniu 19 sierpnia 2020 r., o godz. 13.00.

O przyznaniu BONU EDUKACYJNEGO kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W dniu 19 maja br. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie, podczas którego Prezes Zarządu Wyższej Szkoły Handlu i Usług Magdalena Górska przekazała na ręce starosty kolskiego Roberta Kropidłowskiego oraz wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego dwa bony edukacyjne po 15 000 zł każdy. Bon pokryje czesne za 3 lata studiów licencjackich stacjonarnych na dowolnym kierunku.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług kształci na kierunkach, które wiążą się z tradycyjną nazwą, takie jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie czy logistyka, ale również na takich kierunkach jak bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

źródło:facebook/Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com