Czy uda się pozyskać działkę przylegającą do zamku?
Na tym terenie mogłyby odbywać się imprezy kulturalne.
Działka o powierzchni przeszło 8 hektarów położona przy ul. Kazimierza
Wielkiego – czyli tuż u stóp ruin zamku, warta 1.124.400 zł może stać się
własnością gminy miejskiej. Na wczorajszej sesji Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie terenu stanowiącego własność
Skarbu Państwa, będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa
Oddział Terenowy w Poznaniu. W przyszłości, na tym terenie mogłyby odbywać
się imprezy kulturalne!
O nieodpłatne przekazanie działki zwrócił się do Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Burmistrz Miasta Koła Krzysztof
Witkowski. Teren położony jest w sąsiedztwie ruin kolskiego zamku i wiązane
są z nim ambitne plany w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze
kultury i rekreacji, służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. W
przyszłości planowane jest udostępnianie obiektu zwiedzającym, zatem
potrzeba miejsca do pobudowania odpowiedniej infrastruktury wokół zabytku.
To plany dalekosiężne, ale całkowicie realne.
– Zabezpieczenie ruin przed dalszą dewastacją, a następnie rewitalizacja
zabytku to moje priorytety. Będę dążył do ich realizacji. Do zamku prowadzi
utwardzona droga, miastu udało się wykupić przyległe nieruchomości, teraz
pojawiła się szansa przejęcia 8-hektarowej działki przy zabytku. Mamy duże
szanse na zrealizowanie naszych ambitnych planów. Mam nadzieję, że za kilka
lat zaproszę Państwa na imprezę kulturalną. pod zamek! – powiedział włodarz.

Dysponując Uchwałą Rady, włodarz podejmie dalsze kroki związane z nabyciem
nieruchomości gruntowej.

Leave a comment