WARSZTATY „POMPA 2024”
W dniach 8, 15, 22 czerwca 2024 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole przeprowadziła ćwiczenia w formie warsztatowej pod kryptonimem „POMPA 2024” z zakresu obsługi układów wodno pianowych dla kierowców-operatorów samochodów
pożarniczych z terenu powiatu kolskiego.
Celem ćwiczeń było podniesienie i ujednolicenie poziomu wiedzy oraz umiejętności
z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego oraz obsługi układów wodno-pianowych w szczególności z:
rodzajów pomp pożarniczych,
budowy i zastosowania pomp pożarniczych,
podstawowych parametrów związanych z układami wodno-pianowymi,
organizacji punktów czerpania wody,
poboru wody,
buforowania wody,
zarządzania małą ilością środka gaśniczego,
optymalnego wykorzystania sieci hydrantowej,
systemu przetłaczania i przepompowywania,
reagowania na sytuacje niebezpieczne mogące wystąpić w trakcie obsługi układów wodno-pianowych,
wykorzystania instalacji zraszaczowej,
praktycznych rozwiązań usprawniających pracę operatorów,
zastosowania strumienic.
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kole oraz strażacy OSP z powiatu kolskiego.
Opracowanie: mł. kpt. Andrzej Brzoski
foto : KP PSP Koło
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com