Waloryzacja stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin.
Od 11 marca 2024 roku zmienią się stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady, niezmiennie wysokimi stopami procentowymi oraz utrzymującym się wzrostem inflacji. Spółka utrzymuje 50% bonifikatę dla pojazdów kat. 6 (motocykle).
Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem zostanie wprowadzona 11 marca 2024 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:
•16 PLN – Kat. 6 (motocykle)
•32 PLN – Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach)
•51 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
•78 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
•118 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
•320 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)
Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, który jest odprowadzany do Skarbu Państwa, ponieważ opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług.
Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km.
Spółka utrzymuje 50 procentową bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych.
Autostrada Wielkopolska S.A. ustala wysokość stawek za przejazd płatnym odcinkiem A2 między Nowym Tomyślem, a Koninem na podstawie realnych kosztów utrzymania autostrady, kosztów obsługi finansowania, remontów i modernizacji oraz realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego. Spółka nie otrzymuje żadnego dofinansowania od strony publicznej. Odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską. Oznacza to, że podatnicy w żadnym stopniu nie ponoszą kosztów jej eksploatacji i utrzymania. Tylko kierowcy faktycznie korzystający z usługi płacą za przejazd.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4%. Obecna waloryzacja stawek opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 między Nowym Tomyślem a Koninem wynosi od 6,6 proc. Do 8,5 proc., w zależności od kategorii pojazdu.
Mimo obserwowanego wzrostu kosztów utrzymania i realizacji prac remontowych, w tym materiałów budowalnych i usług, Spółka terminowo wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac. W 2023 roku terminowo zakończono prace remontowe 50 kilometrów nawierzchni na odcinku między Nowym Tomyślem a Poznaniem, w tym remont węzła Poznań Zachód, łączącego trasy S5 i S11 z autostradą A2. Na rok 2024 planowana jest rozbudowa obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. To znacznie trudniejsza pod względem technicznym realizacja niż niedawna rozbudowa odcinka A2 Poznań Zachód – Poznań Krzesiny. Obejmuje ona większy zakres prac ziemnych, miedzy innymi wymaga poszerzenia jezdni na całej długości od zewnątrz na obu kierunkach. Prace planistyczne oraz projektowe trwają już od kilkunastu miesięcy.
Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zmodernizowano także wjazdy na niektóre Miejsca Obsługi Podróżnych, nawierzchnię i wiaty na kilku Placach Poboru Opłat oraz dobudowano 25 km nowych barier ochronnych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dodatkowo Spółka realizuje na bieżąco remonty obiektów inżynierskich oraz inwestuje w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska takie jak między innymi budowa sieci ładowarek aut elektrycznych.
Wszystkie inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa kierowców i komfortu podróżowania. Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między skrajnymi węzłami autostradowej obwodnicy miasta, przekracza 90 tysięcy pojazdów, a w niektórych dniach nawet 110 tysięcy aut na dobę. Warto pamiętać, że ok. trzech czwartych ruchu na tym odcinku stanowią pojazdy wjeżdżające na obwodnicę Poznania z trasy S11, S5 oraz arterii miejskich, które korzystają z obwodnicy w sposób nieodpłatny.
źródło: Autostrada Wielkopolska
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com